Overzicht van onze projecten


Stichting Dinka

Logo Stichting Dinka Wassenaarse Kimberly Zandvliet is met haar Tanzaniaanse man Eriq oprichter van deze stichting. Met zelf opgehaald geld is land aangekocht en is een opvangcomplex gebouwd voor de scholing en huisvesting van wees- en straatkinderen in Arusha, Tanzania.

De St(H)erk Foundation draagt op verschillende manieren bij aan de stichting. Financiele ondersteuning in aanloop naar de realisatie, maar ook door bijvoorbeeld een zeecontainer voor transport van materiaal naar Tanzania werd door St(H)erk gesponsord.

Details

Werkgebied: Tanzania

Website


Bontius Stichting

Logo Bontius Stichting Elke dag zetten onze gedreven artsen en onderzoekers zich in om ernstige en minder ernstige ziektes dichter bij genezing te brengen. De Bontius Stichting ondersteunt bij het werven van aanvullende financiering voor het wetenschappelijk onderzoek van het LUMC.

Details

Werkgebied: Nederland

Website


MS Anders

Logo MS Anders Al 20 jaar knokt MS-Anders voor een betere kwaliteit van het leven van mensen met Multiple Sclerose. Wij gaan dóór daar waar anderen afhaken. We onderzoeken invalshoeken die niet voor de hand liggen, maar die wel degelijk blijken te helpen. Wij kiezen daarbij voor een pragmatische aanpak, want wij weten dat jij als MS-patiënt graag ZELF de regie wilt houden over je leven. En dat je gezin ook wel wat opvang kan gebruiken.

Details

Werkgebied: Nederland

Website


Save the Children

Logo Save the Children Save the Children werd bijna 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten, actief in meer dan 120 landen.

Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Details

Werkgebied: Wereldwijd

Website


Stichting Kind in Oost Europa

Logo Stichting Kind in Oost Europa opgericht in 1992 door leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Katwijk, om kansarme gezinnen in Boekarest te ondersteunen. Anneke van der Kouwe is de eerste en lange tijd de enige geweest die dit werk heeft vormgegeven. Inmiddels is het werk uitgebreid en zijn er nieuwe projecten gestart.

Details

Werkgebied: Romenië

Website


Slachtofferhulp Nederland

Logo Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Wij zijn er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Onze hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp.

Details

Werkgebied: Nederland

Website


Hospice Wassenaar

Logo Hospice Wassenaar Hospice Wassenaar is kleinschalig van opzet. Zes ongeneeslijk zieke gasten met een levensverwachting van enkele weken tot enkele maanden, staan wij liefdevol en zorgzaam bij in de laatste fase van hun leven. Als het niet mogelijk of wenselijk is om thuis te sterven, kunnen mensen bij ons afscheid nemen van het leven in een zo huiselijk mogelijke sfeer, omringd door familie en vrienden.

Details

Werkgebied: Wassenaar

Website


Stichting Kruidnood

Logo Stichting Kruidnood De Stichting Kruidnood is notarieel opgericht met als doel 'het in stand houden van het cultuurgoed rondom het Sinterklaasfeest en het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen daartoe en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt'.

Details

Werkgebied: Nederland

Website


Stichting Kinderhulp Indonesië

Logo Stichting Kinderhulp Indonesië De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) verhoogt op de scholen de hygiëne door het verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen en het invoeren van hygiëne modules in de leerprogramma's.

Details

Werkgebied: Indonesië

Website


YMCA Nederland

Logo Slachtofferhulp Nederland De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Ze werkt vooral met, voor en door jongeren. Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten. Daarnaast deelt de YMCA haar kennis en accommodaties graag met anderen: scholen, bedrijven, instellingen, particulieren. Zij doet dit al sinds 1853!

Details

Werkgebied: Nederland

Website


Stichting De Brug

Logo Stichting De Brug De Brug Midden-Nederland is een ggz-instelling voor verslavingszorg. We bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen hebben we een luisterend oor. We bieden uitgebreide professionele hulpverlening op maat.

Details

Werkgebied: Nederland

Website


Stichting Kiwanis

Logo Kiwanis Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world". Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Details

Werkgebied: Wereldwijd

Website


Prinses Máxima Centrum

Logo Prinses Máxima Centrum Het Prinses Máxima Centrum is volledig gespecialiseerd in kinderoncologie. Wij zijn maximaal gedreven om kinderen met kanker zo goed mogelijk te behandelen en genezen en negatieve gevolgen, nu en later, te voorkomen.

Details

Werkgebied: Nederland

Website


Stichting Amazone Kinderen

Logo Stichting Amazone Kinderen Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

Details

Werkgebied: Bolivia

Website


Run for Rio

Logo Run for Rio Run for Rio richt haar activiteiten op het verwerven van fondsen ten behoeve van projecten voor de kansarme jeugd, straatkinderen en dakloze kinderen. Oorspronkelijk deed Run for Rio dit door deelname aan hardloopactiviteiten, cq. het lopen van marathons waarmee door sponsoring geld voor de projecten werd ingezameld. Later heeft Run for Rio haar activiteiten uitgebreid.

Details

Werkgebied: Wereldwijd

Website